King rose pattern

Råna-projekti

Rana periodic table

Råna-projektimme on vanha nikkeli-kupari-kobolttikaivos, jonka ympärillä on edelleen mahdollisuus löytää massiivisia sulfidimineralisaatiota. Råna sijaitsee Nordlandin läänissä, Norjassa, 37 kilometriä länteen maanteitse Narvikin kaupungista ja jäättömästä syvänmeren satamasta. Ohjelmamme edetessä olemme innoissamme voidessamme jatkaa toimintaamme ja tukeamme sekä paikallisyhteisön että saamelaisten kanssa.

King rose pattern

Yhteisöt

Olemme kehittäneet vahvat suhteet Ballangenin ja Narvikin yhteisöihin säännöllisen yhteistyön, aloitteiden ja paikallisten työllisyyteen investoimalla.

Tutkimustyömme lisäksi teemme perustutkimuksia, jotka kattavat ympäristöön, arkeologisiin ja kulttuuriperintöön liittyvät näkökohdat, jotta voimme suunnitella seuraavaa malminetsintävaihetta. Olemme sitoutuneet toimimaan alan standardit ylittävällä tasolla ja parantamaan jatkuvasti käytäntöjämme turvataksemme kulttuuri- ja ympäristöarvoja, sekä ollaksemme avoimia sidosryhmille.

Narvik Municiplaity Meeting 3

Sitoudumme vuorovaikutukseen

Tämän alueen etsintäoikeuksian hankittuamme vuonna 2023 olemme tehneet kovasti töitä, jotta saamme luotua selkeää ja avointa vuorovaikutusta paikallisten sidosryhmien kanssa. Olemme pitäneet esittelytilaisuuksia, tapaamisia paikallisten asukkaiden, maanomistajien, sekä mökkiläisten kanssa. Lisäksi olemme tavanneet Narvikin kunnan, Ballangenin kunnan, UiT Narvikin ja Frostisenin poronhoitopiirien kanssa.

Tunnustamme ja kunnioitamme Frostisenin oikeutta paimentaa poroja alueella ja odotamme innolla yhteistyötä Poropiirin kanssa vuonna 2024, jotta voimme paremmin ohjata alueelle suunniteltuja toimintoja.

Ymmärrämme, että hanke voi olla myös tärkeä muille sidosryhmille ja lisäviestintää tarvitaan, joten suunnittelemme lisää osallistumismahdollisuuksia ja toivotamme kaikki kiinnostuneet ottamaan yhteyttä.

Arvostamme aitoja suhteita yhteisöjen kanssa pyrimme joten kaikki kysymykset ja mielipiteet ovat tervetulleita, ne auttavat meitä saavuttamaan menestystä yhdessä.

Lupauksemme yhteisöille

 • Avoin viestintä:
  • Sitoudumme avoimeen vuorovaikutukseen paikallisten sidosryhmien kanssa aina etsintäoikeuksien hankinnasta lähtien. Tämä sisältää esittelytilaisuuksien järjestämisen ja yhteydenpidon paikallisten asukkaiden, maanomistajien ja mökkien omistajien kanssa.

  • Olemme myös aloittaneet tapaamisia ja jatkamme yhteistyötä Narvikin kunnan, Ballangenin kunnan, UiT Narvikin ja Frostisenin porolaidunpiirin kanssa.

 • Tunnustus Frostisenin porolaidunpiirille:
  • Tunnustamme ja kunnioitamme poronhoitopiiri Frostisenin oikeutta paimentaa poroja alueella. Vuonna 2024 jatkamme yhteistyötä heidän kanssaan ohjaamaan alueelle suunniteltuja toimia.

 • Jatkuva sitoutuminen:
  • Tunnustamme lisäsidosryhmien tärkeyden, sitoudumme suunnittelemaan lisää osallistumismahdollisuuksia ja toivotamme kaikki kiinnostuneet ottamaan meihin yhteyttä. Voit ottaa meihin yhteyttä palautelomakkeellamme.

 • Ympäristön ja kulttuurin suojelu:
  • Olemme sitoutuneet toimimaan alan standardit ylittävällä tasolla ja parantamaan jatkuvasti käytäntöjämme turvataksemme kulttuuri- ja ympäristöarvoja, sekä ollaksemme avoimia sidosryhmille.

King rose pattern

Ympäristö

Kingsrosessa olemme erittäin sitoutuneet ympäristönsuojeluun, ja jokainen tiimimme jäsen on omistautunut planeettamme suojelemiseen.

Olemme edelläkävijä vastuullisessa malminetsinnässä. Teemme kattavia selvityksiä niin vesistä, kasveista kuin eläimistäkin. Kun yhdistämme vuoden 2023 arkeologiset- ja kasvillisuusselvitysten tulokset vuoden 2024 selvitysten tulosten kanssa, voimme räätälöidä malminetsintähankkeemme ottaen huomioon selvityksissä saadut tiedot.

2023 09 23 Rana Autumn Scenic

Luonnonympäristö

Vuonna 2023 palkkasimme arktisen kasviston ja eläimistön asiantuntijayhtiön Sali Naturin perustilaa. Selvitysten perusteella suunnittelimme ja toteutimme toimenpiteitä huolellisesti ekologisen jalanjälkemme minimoimiseksi.

Lisäksi teimme arkeologisia ja kulttuuriperintötutkimuksia suunnitellaksemme paremmin etsintäohjelman seuraavia vaiheita.

Vuoden 2023 kairausohjelman aika havaittiin maanpinnanvaurioita. Jottei tämä toistuisi, tehdään kaikki tulevat kairaukset helikopterikuljetuksilla vaikutusten minimoimiseksi. Lisäksi otimme Salir Naturin mukaan kunnostustöiden suunnitteluun. Maanrakennustyöt valmistuivat vuonna 2023 ja alueelle ostetiin siemeniä vuoden 2024 kasvukautta varten.

Lupauksemme ympäristölle

Vuonna 2024 järjestämme yleisötilaisuuksia ja tapaamisia keskeisten yhteisöjen ryhmien kanssa, jotta voimme tiedottaa suunnitelmistamme vuodelle 2024.

- Kingsrose käyttää tulevissa kairausohjelmissa vain helikopterilla kuljetettavia kairauslaitteita.

- Teemme peruskartoituksia, jotka kattavat ympäristöön, arkeologisiin ja kulttuuriperintöön liittyvät näkökohdat, jotta voimme suunnitella paremmin seuraavaa malminetsintävaihetta.

- Maanpinnanvaurioiden osalta kylvö tapahtuu vuonna 2024, jota seuraa kunnostusseurantaohjelman kehittäminen. Tämä sisältää onnistumiskriteerien ja vuosittaisten seuranta-/raportointivaatimusten kehittämisen.

King rose pattern

Malminetsintä

Råna-hanke on vanha nikkeli-kupari-kobolttikaivos, jonka lähialueilla on edelleen mahdollista löytää merkittävää.

Olemme havainneet lupaavia viitteitä arvokkaista mineraaleista Bruvannin ja Rånbogenin kaltaisilla alueilla ja suuri osa alueesta on vielä täysin tutkimatonta. Uskomme alueen potentiaaliin johtaa merkittävään löytöön, joka voi luoda arvoa myös alueen laajemmalle yhteisölle.

2023 09 23 Ranbogen Drill Rig Scenic

Yleiskatsaus

Rånan intruusion alue on noin yhdeksän kertaa yksitoista kilometriä ja siihen sisältyy useita erilaisiin kivilajeja, joista osa sisältää grafiittia.

Rånan intruusio on todennäköisesti syntynyt Kaledoonien vuorijonon muodostumisen aikana. Intruusio on kallellaan etelää ja länttä kohti, jolloin alempana olevat ultramafiset kivet (Ultramafiset kivet kehittyvät yleensä magman jäähtymisen yhteydessä kun eri mineraalit alkavat jähmettyä lämpötilan laskiessa.) ovat paljastuneet alueen pohjoisosissa ja ylemmän gabron ja noriitin eteläosissa.

Arvokkaat mineraalit kuten nikkeli, keskittyvät yleensä alempiin ultramafisiin kiviin, jotka on paljastuneet pääasiassa alueen luoteis-luoteis- ja eteläosissa. Joskus nämä mineraalit muodostavat merkittäviä keskittymiä, jotka ulottuvat myös ympäröiviin kiviin. Gabron ja noriitin yläosissa on myös jonkin verran mineralisoitumaa, mutta nikkelin määrät kivessä on alhaisemmat.

Tähän mennessä tehtyjen etsintätulosten perusteella uskomme, että Bruvann ja Rånbogen saattavat sisältää arvokkaita mineraaleja syvällä maan alla. Perinteiset etsintämenetelmät eivät välttämättä näe näitä syvemmällä sijaitsevia esiintymiä, koska ne keskittyivät pääasiassa siihen, mikä oli näkyvissä lähellä pintaa. Jatkamme etsintöjä alueella käyttämällä maaperään kajoamattomia, edistyneitä geofysikaalisia tutkimuksia. Jatkamme myös ilmatutkimusten käyttöä kalliomuodostelmien muodon kartoittamiseksi sekä yksityiskohtaisia ​​kartoituksia ja näytteenottoa alueen geologian ymmärtämiseksi.

Olemme löytäneet lupaavia viitteitä uusista tutkimattomista mineralisaatioista Bruvannin ja Rånbogenin alueilla, sekä useilla vielä tutkimattomilla alueilla niiden läheisyydestä. Uskomme että alueella on vielä paljon mahdollisuuksia erinomaisille löydöille, jotka voivat tuoda lisäarvoa koko yhteisölle.

Sijainti

Råna sijaitsee länsirannikolla Nordlandin läänissä, Pohjois-Norjassa, 37 kilometriä etelään Narvikista päätien varrella. Narvikin syväsatama pysyy jäättömänä ympäri vuoden ja sen läpi kulkee 18-20 miljoonaa tonnia vuodessa, pääosin Ruotsin kaivostoiminnasta peräisin olevaa rautaa. Pieni kansainvälinen lentokenttä Evenesissä sijaitsee noin 94 kilometrin päässä hankealueesta. Evenesistä on suora lentoyhteys Osloon.

Hankealueelle kulkee päätieltä noin kolmen kilometrin pituinen tasoitettu ja hyvin hoidettu soratie. Tien viertä seurailee myös Bruvannin kaivosalueelta satamaan johtava käytöstä poistettu kuljetushihna. Kingsrose on kunnostanut kaivoksen toimistorakennuksen ja muuttanut osan käsittelylaitoksesta kairasydämen käsittely- ja varastotilaksi.

Tavoitteet

Råna-projekti kattaa 70 neliökilometrin Rånan intruusion, sekä Kaledooninen mafisen-ultramafisen intruusion.

Hankkeeseen kuuluu myös historiallisesti toimineen Bruvann maanalaisen kaivoksen ympäröivät 211-neliökilometrin alueet. Bruvannin esiintymä sisälsi pienen mutta korkealaatuisen (noin 1-5 % Ni) massiivisen sulfidiytimen, mikä osoittaa, että intruusiosta on erkaantunut korkean pitoisuuden nikkeli-sulfidimineralisaatioita. Vanha kaivosalue on odelleen kunnan kaavoituksessa varattu raaka-aineen louhintaan, sekä käsittelyyn ja kaivoksen aiempi tuotanto toimi kannattavasti, joten alueella on vielä potentiaalia.

Vuonna 2023 Kingsrose aloitti kattavan kartoitus- ja geofysikaalisten tutkimusten ohjelman, jonka tarkoituksena oli tarkistaa mielenkiintoisia kohteita Bruvannissa ja Rånbogenissa, mikä johti uuden massiivisen sulfidimineralisoitumisen vyöhykkeen löytämiseen Rånbogenissa, sekä tunnetun mineralisaation laajennuksiin Bruvannin kaivoksesta länteen. Loput intruusion alueesta on edelleen alitutkittua, ja yhtiö jatkaa systemaattista ohjelmaansa näillä alueilla.

Tila

Ensimmäisen vaiheen kairaus on löytänyt nikkelisulfidimineralisaatio lävistyksiä kahdelta kohdealueella:

 • Rånbogenissa kairareijässä 23RAN002 on tunnistettu kaksi mineralisoitunutta lävistystä, jotka osuvat yhteen EM- ja MT-johteiden poikkeavuuksien kanssa:
 • 26,2 metriä 0,7 % Ni, 0,2 % Cu ja 0,06 % Co 169,0 metristä alaspäin, sekä
 • 9,3 metriä 1,0 % Ni, 0,3 % Cu ja 0,10 % Co 176,5 metristä alaspäin.
 • 2,7 metriä 0,90 % Ni, 0,13 % Cu ja 0,08 % Co 281,9 metristä alaspäin.

Bruvannin kaivoksen mineralisaatiot ovat edelleen auki laajamittaisilla matala-pitoisuuksisilla nikkeli-sulfidivyöhykkeiltä, sekä korkeapitoisuuksisella massiivisella sulfidivyöhykkeillä kaivosalueen sisällä. Vuoden 2023 kairauksen Bruvannissa kohokohtia ovat:

 • 2,5 metriä 1,00 % Ni, 0,14 % Cu ja 0,08 % Co 172,91 metristä alaspäin (reikä 23BRU001), sisältäen 1,0 metrin 1,94 % Ni, 0,18 % Cu ja 0,18 % Co 173,91 metristä (kuvat 2 ja 3)
  • Tämä lävistys sijaitsee 20 metriä lounaaseen ja kaateen suuntaan historiallisesta massiivimalmilevistyksestä, noin 70m etelään tulkitusta historiallisesta louhoksesta.

 • 50,0 metriä 0,43 % Ni, 0,10 % Cu ja 0,02 % Co 470,6 metristä (reikä 23BRU003) (kuvat 2 ja 4)
  • Tämä lävistys sijaitsee 20 metriä kaateen suuntaan historiallisesta kairauksesta tunnistetusta mineralisaatiosta ja on edelleen avoin sekä länteen, että kaateen suuntaan.

Massiiviset sulfidipaljastumat Bruvannissa ja Rånbogenissa, joissa on korkeat nikkelipitoisuudet osoittavat alueen malmipotentiaalia, ja 8 kilometriä pitkälti testaamatonta siirrosta pohjoisen intruusion reunalla jättää paljon tilaa ja mahdollisuuksia, vielä merkittävillekkin löydöille.

Pätevän henkilön lausunto

Tällä verkkosivulla olevat tiedot, jotka liittyvät Råna-projektin etsintätuloksiin, on Yhtiö raportoinut ensimmäisen kerran JORC-koodin 2012 painoksen mukaisesti ASX-ilmoituksissa 20.4.2023, 6.3.2023, 17.1.2023, 4.9.2023, 23.10.2023 ja 5.2.2024.

Yhtiö vahvistaa, ettei se ole tietoinen mistään uusista löydöistä tai tiedoista, jotka olennaisesti vaikuttavat edellä mainittuihin ASX-julkaisuihin sisältyviin tietoihin, ja se vahvistaa lisäksi, että kaikki olennaiset oletukset ja tekniset parametrit, jotka tukevat etsintätuloksia ja etsintätavoitetta, ovat edelleen voimassa, eikä etsintäkohde ole olennaisesti muuttunut.

Tämän verkkosivuston malminetsintätuloksiin liittyvät tiedot perustuvat Andrew Tunningleyn valvonnassa kerättyihin tietoihin, joka on Australasian Institute of Mining and Metallurgy:n jäsen ja valtuutettu ammattilainen (geologia) ja Kingsrose Mining Limitedin etsintäjohtaja. Herra Tunningleyllä on riittävä kokemus, joka liittyy mineralisaatiotyyliin ja tarkasteltavana olevan esiintymän tyyppiin sekä toimintaan, jonka hän aikoo hyväksyä pätevänä henkilönä vuoden 2012 painoksen "Australasian Code for Reporting Exploration Results, Mineral" määritelmän “resurssit ja malmivarat” mukaisesti. Herra Tunningley hyväksyy asian sisällyttämisen tälle verkkosivustolle tietojensa perusteella siinä muodossa ja kontekstissa, jossa ne esiintyvät.

King rose pattern

Luvitus

Malminetsintä toimii tiukkojen määräysten alaisena ja hyvästä syystä.

Teemme tiivistä yhteistyötä sekä paikallisten että kansallisten viranomaisten kanssa ylittääksemme lakivaatimukset. Menestyksemme perustuu tiimityöhön, joka tuottaa arvoa sekä kestäviä sosiaalisia ja taloudellisia etuja kaikille.

Ennen kairausta uusilla kohteilla varmistamme, että olemme yhteydessä asianomaisiin osapuoliin ja erityisesti saamme luvan asianomaisilta maanomistajilta.

Expert Geophysics Rana 18

Lupasuunnitelma

Råna käsittää 24 vierekkäistä malminetsintälupaa, yhteensä 211 neliökilometriä. Malminetsintäluvat Norjassa myönnetään aluksi seitsemäksi vuodeksi, ja niitä voidaan jatkaa enintään kolmella vuodella. Vuotuiset lisenssimaksut maksetaan Mineralforvaltningin (DMF) virastolle 10 Norjan kruunua/hehtaari vuosina 2-3, 30 NOK/hehtaari vuosina 4-5 ja 50 NOK/hehtaari vuosina 6-7 plus mahdolliset jatkovuodet.

Kingsrose omistaa 100 % kolmen neliökilometrin "Arnes-B" -lisenssistä, joka myönnettiin 24. maaliskuuta 2023 ja päättyy 24. maaliskuuta 2030. Kingsrose tutkii loput projektista kahdella erillisellä sopimuksella:

Scandinavian Resource Holdings & Global Energy Metals Corp -yhteisyritys

Scandinavian Resource Holdings (SRH) ja Global Energy Metals (GEMC) omistavat 100 % neljästä vierekkäisestä etsintäluvasta, joiden pinta-ala on yhteensä 25 neliökilometriä, mukaan lukien Bruvann Mine ja Ranbogenin prospekti. Nämä lisenssit myönnettiin 7. maaliskuuta 2019 ja ne päättyvät 7. maaliskuuta 2026, mutta niitä voidaan jatkaa kolmella vuodella.

Kingsrose teki Transaction Implementation Agreement (TIA) -sopimuksen SRH:n ja GEMC:n kanssa 18. tammikuuta 2023, mikä antaa Kingsroselle oikeuden ansaita jopa 75 %:n korkoa tutkimusluvista käyttämällä 15 miljoonaa Australian dollaria toimintamenoihin enintään kahdeksan vuoden aikana. Kingsrose on yhteisyrityksen operaattori.

Katso ASX Announcement 18.1.2023 päivätty ASX-ilmoitus saadaksesi lisätietoja TIA:n ehdoista.

Neljä lisenssiä ovat kolmensille kolmansille osapuolille myönnettyjen 1 %:n nettosulaton rojaltisopimusten piirissä (yhteensä 3 % NSR).

King rose pattern

Ota yhteyttä

Mielipiteesi on meille tärkeä! Arvostamme suuresti palautettasi ja olemme kiitollisia, jos haluat jakaa ajatuksesi kanssamme. Jos sinulla on parannusehdotuksia tai haluat vain jakaa kokemuksesi, olemme täällä kuuntelemassa. Kiitos, että käytit aikaasi auttaaksesi meitä eteenpäin!

logo

Kingsrose Mining Limited on ASX-listattu (ASX: KRM) yritys, joka on keskittynyt vastuulliseen mineraalien etsintään ja löytöihin

Tilaa ASX-ilmoitukset

Seuraa


Yksityisyys

Tekijänoikeus 2024. Kingsrose Mining. Kaikki oikeudet pidätetään